Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50, tel. (91) 449-56-74

Array

Witamy na stronie Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego

W półmilionowej aglomeracji szczecińskiej kształcenie architektów i urbanistów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej rozpoczęło się w 1947 r. W roku 1953 zamknięto ten kierunek do roku 1969, kiedy do ponownie wznowiono nauczanie architektury. W tym celu powołano duży Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego w ramach Wydziału Budownictwa i Architektury. Były to studia pięcioletnie, jednolite magisterskie.
Obecnie po 40 latach nieprzerwanej edukacji na kierunku architektura zespół profesorów i adiunktów powiększył się i umocnił. W katedrach związanych z kierunkiem architektura zatrudnionych jest 47 architektów i nauczycieli akademickich, w tym 36 profesorów i doktorów. Istnieje również Katedra Rysunku, Rzeźby i Wzornictwa, zatrudniająca 14 artystów plastyków, którzy uczestniczą w nauczaniu architektów.